pl en de

Czynności notarialne między małżonkami

Korzystając z pomocy notariusza ukształtować można stosunki majątkowe małżeńskie pomiędzy małżonkami, jak i dokonać podziału majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej. Małżonkowie i osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński mogą sporządzić u nas umowy majątkowe małżeńskie, tj. umowę o ustanowienie rozdzielności majątkowej, o ustanowienie rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków, umowę o ograniczenie lub rozszerzenie wspólności majątkowej małżeńskiej, a także zmiany tych umów oraz ich rozwiązanie. Po zawarciu umowy o ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej, po orzeczeniu separacji lub rozwodu małżonkowie lub byli małżonkowie zawrzeć mogą umowę o częściowy lub całkowity podział majątku wspólnego w ramach której, poza podziałem majątku mogą postanowić o wspólnych długach i rozliczeniu nakładów poniesionych na majątek wspólny, bądź drugiego małżonka.