pl en de

Depozyt notarialny

Notariusz przyjmuje do depozytu pieniądze, dokumenty, papiery wartościowe i dane na informatycznym nośniku danych. Z przyjęcia do depozytu pieniędzy, dokumentów, papierów wartościowych i danych na informatycznym nośniku danych sporządzamy protokoły. Złożenie depozytu notarialnego przez nabywcę nieruchomości pieniędzy na poczet ceny sprzedaży daje gwarancję otrzymania pieniędzy, po podpisaniu aktu notarialnego przenoszącego własność nieruchomości, bezpośrednio na rzecz Zbywcy.  Sporządzamy także protokoły przyjęcia do depozytu testamentu w przypadku, gdy testator chce zarejestrować go w Notarialnym Rejestrze Testamentów NORT, co pozwala uniknąć problemów wynikających z zaginięcia lub zniszczenia testamentu.