pl en de

Postępowanie spadkowe u notariusza

Po śmierci osoby bliskiej można u notariusza: a) złożyć oświadczenie o odrzuceniu lub przyjęciu spadku, b) przeprowadzić całe postępowanie spadkowe, tj. uzyskać dokument z którego wynikać będzie kto nabył spadek po osobie zmarłej, c) zawrzeć umowę na podstawie której spadkobiercy podzielą się majątkiem wchodzącym w skład spadku. Sporządzamy protokoły z oświadczeń o przyjęciu spadku, przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, odrzuceniu spadku, protokoły otwarcia i ogłoszenia testamentu, protokoły dziedziczenia i akty poświadczenia dziedziczenia oraz umowy o dział spadku i umowy zbycia spadku.