Lex est
quod notamus

To co piszemy
stanowi prawo

Sygnet

KANCELARIA NOTARIALNA
PROWADZONA JEST PRZEZ NOTARIUSZY
EDYTĘ MALINOWSKĄ I PIOTRA MALINOWSKIEGO

W ramach swojej działalności zapewniamy profesjonalną i rzetelną obsługę w zakresie dokonywania czynności notarialnych,

gwarantując stronom bezpieczeństwo obrotu prawnego dochowujemy szczególnej staranności zawodowej przy sporządzaniu czynności notarianych

utrzymujemy w tajemnicy powierzone nam sprawy, weryfikujemy złożone przez strony dokumenty, badamy treść i dokumenty księgi wieczystej, uwzględniamy okoliczności faktycznie ujawnione w toku przeprowadzanych czynności notarialnych.

Temida

Dokonujemy czynności notarialnych w pełnym zakresie wyznaczonym obowiązującymi przepisami prawa

Przedmiotem naszego szczególnego zainteresowaniem są:

  • Obrót nieruchomościami
  • Prawo rzeczowe
  • Prawo rolne
  • Prawo spółek handlowych
  • Prawo spółdzielcze
  • Prawo spadkowe

W zakresie czynności notarialnych udzielamy konsultacji i porad prawnych bezpłatnie.

Ratusz
z