alt

KOSZTY NOTARIALNE

Zachęcamy Państwa do kontaktu z nami celem wyliczenia kosztów notarialnych w konkretnej sprawie. Prosimy o kontakt telefoniczny na numery stacjonarne Kancelarii Notarialnej, które obsługuje zespół asystentów i aplikantów notarialnych.
  • W sprawach wymagających indywidualnego uzgodnienia szczegółów czynności notarialnej, w tym umownego wyliczenia kosztów notarialnych prosimy o bezpośredni kontakt z notariuszami na numery telefonii komórkowej, poprzez indywidualną pocztę elektroniczną bądź kontakt osobisty
  • telefon komórkowy: +48 690 543 700
  • adres e-mail: rejencijeleniagora@gmail.com

KOSZTAMI NOTARIALNYMI SĄ:

  • wynagrodzenie notariusza, które w naszej kancelarii jest ustalane na podstawie Państwa umowy z notariuszem – po ustaleniu rodzaju czynności notarialnej i stopnia skomplikowania sprawy, w granicach określonych w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, do wynagrodzenia notariusza dolicza się podatek od towarów i usług,
  • opłaty sądowe należne za wpis w księdze wieczystej, na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, pobierane przez sąd za pośrednictwem notariusza i odprowadzane na rzecz właściwego sądu,
  • podatki, których płatnikiem jest notariusz, tj. podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych i podatek od spadków i darowizn pobierany na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn, następnie odprowadzany do Urzędu Skarbowego.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej