pl en de

Obrót nieruchomościami

Sporządzamy umowy, które dla swej ważności wymagają formy aktu notarialnego, bądź gdy taka jest wola stron. Są to umowy, których przedmiotem są nieruchomości lub spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, w szczególności umowy sprzedaży warunkowe umowy sprzedaży i umowy przeniesienia prawa, umowy darowizny, umowy zamiany, umowy o dożywocie, umowy o rentę, umowy o dział spadku, umowy zniesienia współwłasności, oświadczenie o ustanowieniu odrębnej własności lokalu, umowy o przekształcenie spółdzielczych praw w odrębną własność, oświadczenie o ustanowienie hipoteki, ustanowienie służebności, użytkowania, umowy przedwstępne, oświadczenia o poddaniu się egzekucji, w tym dotyczące najmu okazjonalnego, protokoły wspólnot mieszkaniowych, a także akty notarialne w przypadku gdy forma ta zastrzeżona jest w przepisach szczególnych, jak np. oświadczenia o ustanowieniu fundacji.